100. rocznica zaślubin Polski z morzem

Od Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół”, II Brygady Legionów Polskich, II Korpusu Polskiego, Błękitnej Armii i zaślubin Polski z morzem do Armii Ochotniczej. Sto lat temu gen. Haller rzucił pierścień w fale Bałtyku…

I jeszcze trochę Hallerianów:

Dodaj komentarz