50-lecie Koła/Klubu Przewodników Beskidzkich i Terenowych im. dr. T. Prus-Wiśniowskiego w Myślenicach. Wybrane archiwalia ze zbioru Dariusza Dyląga


Archiwum Dariusza Dyląga [dalej: ADD], sygn. V.5201.3.1977, Ziemia myślenicka, oprac. H. Bidziński, Myślenice 1977.


ADD, sygn. V.5201.4.1978, 50-lecie Oddziału PTKraj-PTTK w Myślenicach, oprac. S. Majka, okł. proj. W. Piwowarczyk, Myślenice 1978.


ADD, sygn. V.5201.5.1989, Panorama z Kudłaczy, rys. E. Moskała, Kraków [1989].


ADD, sygn. V.5201.6.1991, 20 koron czechosłowackich.


ADD, sygn. V.5201.7.1992, Podziękowanie od Krakowskiego Oddziału Związku Podhalan i Koła Przewodników Beskidzkich w Krakowie za udzieloną w schronisku na Kudłaczach gościnę uczestnikom Rajdu „Chodnicek Staicha”, Kraków 8 VII 1992.


ADD, sygn. V.5201.8.1992, Umowa z Oddziałem PTTK w Myślenicach na nieodpłatny dozór w budowanym schronisku PTTK w Pcimiu-Kudłacze, Myślenice 18 X 1992.


ADD, sygn. V.5201.9.1993, Korespondencja w sprawie schroniska PTTK na Kudłaczach, Myślenice 6 IV 1993.


ADD, sygn. V.5201.11.1993, Korespondencja z Krakowskim Oddziałem Związku Podhalan w sprawie rezerwacji noclegów w schronisku PTTK na Kudłaczach, Kraków 3 VII 1993.


ADD, sygn. V.5201.12.1993, Komunikat Zarządu Koła Przewodników Beskidzkich i Terenowych im. dr. T. Prus-Wiśniowskiego w Myślenicach do Koleżanek i Kolegów, Myślenice 21 IX 1993.


ADD, sygn. V.5201.13.1993, Druk zgłoszenia na szkolenie instruktorów przewodnictwa PTTK 9-12 grudnia 1993 r. w Szczyrku, Myślenice 30 XI 1993.


ADD, sygn. V.5201.15.1994, Komunikat Sekretarza Klubu Przewodników Beskidzkich i Terenowych im. dr. T. Prus-Wiśniowskiego w Myślenicach, Myślenice 5 I 1994.


ADD, sygn. V.5201.16.1994, Zaproszenie Zarządu na zebranie Koła Przewodników Beskidzkich i Terenowych im. dr. T. Prus-Wiśniowskiego w Myślenicach, Myślenice 14 V 1994.


ADD, sygn. V.5201.17.1994, Informacja Przewodniczącego Terenowego Referatu Weryfikacji Górskiej Odznaki Turystycznej PTTK w Myślenicach, Myślenice 22 VI 1994.


ADD, sygn. V.5201.18.1994, Korespondencja Krakowskiego Oddziału Związku Podhalan w sprawie noclegów w schronisku PTTK na Kudłaczach, Kraków 29 VI 1994.


ADD, sygn. V.5201.19.1994, Zaproszenie Krakowskiego Oddziału Związku Podhalan na III Rajd „Chodnicek Staicha” w schronisku PTTK na Kudłaczach, Kraków 27 VII 1994.


ADD, sygn. V.5201.20.1994, Komunikat Sekretarza Klubu Przewodników Beskidzkich i Terenowych im. dr. T. Prus-Wiśniowskiego w Myślenicach do Kolegów i Koleżanek, Myślenice 1 IX 1994.


ADD, sygn. V.5201.21.1994, Komunikat Koła Przewodników Beskidzkich i Terenowych im. dr. T. Prus-Wiśniowskiego w Myślenicach, Myślenice 29 XI 1994.


ADD, sygn. V.5201.22.1994, Reklama usług przewodnickich licencjonowanego instruktora przewodnictwa i krajoznawstwa, Myślenice 1994.


ADD, sygn. V.5201.23.1994, Pamiątka z wycieczki w Beskid Śląsko-Morawski w Republice Czeskiej, Czechy 1994.


ADD, sygn. V.5201.24.1994, Zaproszenie na posiady Krakowskiego Oddziału Związku Podhalan w roku 1994, Kraków 1994.


ADD, sygn. V.5201.25.1994, 1) Projekt pierwszego stempla schroniska PTTK na Kudłaczach. 2) Odcisk pierwszego stempla schroniska PTTK na Kudłaczach. 3) Podkładka korkowa pod kufel. Projekt stempla wykonał Dariusz Dyląg [sygnatura D.D. z lewej strony od wejścia do schroniska], Kudłacze 1994.


ADD, sygn. V.5201.26.1995, Komunikat Sekretarza Klubu Przewodników Beskidzkich i Terenowych im. dr. T. Prus-Wiśniowskiego w Myślenicach, Myślenice 17 I 1995.


ADD, sygn. V.5201.27.1995, Komunikat Sekretarza Klubu Przewodników Beskidzkich i Terenowych im. dr. T. Prus-Wiśniowskiego w Myślenicach, Myślenice 20 III 1995.


ADD, sygn. V.5201.28.1995, List Barbary Twarogowej w sprawie Forum Publicystów Krajoznawczych, Kraków 15 VI 1995.


ADD, sygn. V.5201.29.1995, Komunikat Sekretarza Klubu Przewodników Beskidzkich i Terenowych im. dr. T. Prus-Wiśniowskiego w Myślenicach, Myślenice 16 VIII 1995.


ADD, sygn. V.5201.30.1995, VII Ogólnopolskie Forum Publicystów Krajoznawczych, Sieraków 22-24 IX 1995.


ADD, sygn. V.5201.31.1995, Zaproszenie na II Kongres Euroregionu „Tatry”, Kieżmark 25 XI 1995.


ADD, sygn. V.5201.32.1995, Henryk Leśniak, Bogaty sezon, Myślenice 1995.


ADD, sygn. V.5201.33a.1997, Zaproszenie na Sympozjum Historyczne. 30. rocznica powstania Koła Przewodników Beskidzkich i Terenowych im. dra Tadeusza Prus–Wiśniowskiego w Myślenicach 1967-1997, awers, Myślenice 14 VI 1997.


ADD, sygn. V.5201.33b.1997, Zaproszenie na Sympozjum Historyczne. 30. rocznica powstania Koła Przewodników Beskidzkich i Terenowych im. dra Tadeusza Prus–Wiśniowskiego w Myślenicach 1967-1997, rewers, Myślenice 14 VI 1997.


ADD, sygn. V.5201.34.1995, Plan pracy Klubu Przewodników Beskidzkich i Terenowych PTTK w Myślenicach na rok 1995, Myślenice 1995.


ADD, sygn. V.5201.35.1995, Kronika Koła Przewodników Beskidzkich i Terenowych im. dr. T. Prus-Wiśniowskiego w Myślenicach, Myślenice 1995.


ADD, sygn. V.5201.36.1996, AUTOCAMP, Liptovsky Trnovec 9 VIII 1996.


ADD, sygn. V.5201.37.1996, Henryk Leśniak, Moje spotkania z górami, Myślenice 1996.


ADD, sygn. V.5201.38.1996, Program wycieczek – jesień ’96, Myślenice 1996.


ADD, sygn. V.5201.39.1996, Kronika Koła Przewodników Beskidzkich i Terenowych im. dr. T. Prus-Wiśniowskiego w Myślenicach, Myślenice 1996.


ADD, sygn. V.5201.40.1997, Bilet kolejowy CD z Ostravic do Frydka-Mistka, Ostravice 1997.


ADD, sygn. V.5201.41.1997, Kronika 30-lecia Koła Przewodników Beskidzkich i Terenowych im. dr. T. Prus-Wiśniowskiego w Myślenicach, Myślenice 1967-1997.


ADD, sygn. V.5201.42.1998, Obsługa wycieczki LO Myślenice na Słowację, Myślenice 12 V 1998.


ADD, sygn. V.5201.43.1998, Pozdrowienia dla pana Przewodnika Tatrzańskiego, Głogoczów 14 V 1998.


ADD, sygn. V.5201.44.1998, Regulamin I Zlotu Szlakami Walk Partyzanckich Zgrupowania AK „Murawa”, Pcim-Kudłacze 3-4 X 1998.


ADD, sygn. V.5201.45.1998, Paragon z baru „Lubovnianka”, Lubovnianske Kupele 8 X 1998.


ADD, sygn. V.5201.46.1998, Harmonogram Kursu Przewodników Beskidzkich przy Oddziale PTTK „Lubomir” w Myślenicach (sesja wiosenna 1998), Myślenice 1998.


ADD, sygn. V.5201.47.1998, Bieszczady ’98 (plan wycieczki klasy I Liceum), Myślenice 1998.


ADD, sygn. V.5201.56.1997, „Nasze Drogi” 1997 nr 9.


ADD, sygn. V.5201.57.1998, „Nasze Drogi” 1998 nr 10.


ADD, sygn. V.5201.59.2000, „Nasze Drogi” 2000 nr 12.


ADD, sygn. V.5201.62.1991, Jadwiga Plucińska, Janusz Kamocki, Nad Hernadem, Popradem i Dunajcem… (na spiskim szlaku historii Polski), Ośrodek Kultury Turystyki Górskiej PTTK w Pieninach, Szczawnica 1991 [Na marginesie: Chodzi właściwie o dedykację na wewnętrznej stronie okładki, wpisaną w schronisku na Kudłaczach w lipcu 1996 r., która brzmi: „Górol jo se Górol / nie z samiućkik Tater / dyscyk mnie wykompoł / wykołysoł wiater. / Dyscyk na Kudłacak / Wiater na Łysinie / Moze sie spodobom / Krakoskiej dziwcynie”. Z wyrazami ogromnej sympatii i podziwem dla wiedzy o Beskidzie Myślenickim. Jadwiga Plucińska-Piksa. Lipiec 1996 r.].


ADD, sygn. V.5201.63.2001, Dariusz Dyląg, XIX Ogólnopolski Górski Rajd Przewodników PTTK Beskid Wyspowy i Średni 2001, Dobczyce – Myślenice 30 VIII – 2 IX 2001.

Dodaj komentarz