50. rocznica śmierci Naczelnego Wodza gen. Kazimierza Sosnkowskiego

Dla upamiętnienia 50. rocznicy śmierci generała Oddział IPN w Krakowie organizuje 16 października 2019 r. na „Przystanku Historia” (ul. Dunajewskiego 8) spotkanie, zatytułowane „Uczciwość i upór. Gen. Kazimierz Sosnkowski​ – zapomniany żołnierz Niepodległej”. Początek o godz. 18:00.

W dyskusji wezmą udział: prof. Mariusz Wołos (Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie) i dr Jerzy Kirszak (IPN Wrocław/Wojskowe Biuro Historyczne). Moderować ją będzie dr Maciej Korkuć. Wydarzeniu patronuje „Polska Zbrojna Historia”, która przekazała na tę okoliczność pamiątkowy numer specjalny poświęcony gen. Sosnkowskiemu. Będzie go można otrzymać wraz z broszurą o generale wydaną przez IPN w serii „Patroni naszych ulic”.

Generał Kazimierz Sosnkowski (1885-1969)

Wieloletni minister spraw wojskowych i Naczelny Wódz Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie, był jednym z niewielu Polaków obdarzonych talentami politycznymi i wojskowymi, niezłomnością charakteru, olbrzymią wiedzą z rozmaitych dziedzin nauki i sztuki, wreszcie niedającymi się przecenić zasługami i zdobyczami dla ojczyzny.

Działał niezmordowanie przez ponad sześćdziesiąt lat, często na bardzo eksponowanych stanowiskach, w czasach przełomowych dla Polski (wskrzeszenie państwa w 1918 r., jego odbudowa i ponowny upadek). Prawdziwa rola, którą w dziejach ojczystych odegrał Kazimierz Sosnkowski jest nadal mało znana, a w powszechnej świadomości jest on prawie nieobecny. Tymczasem należy do osób najbardziej zasłużonych – obok Józefa Piłsudskiego i Romana Dmowskiego – w dziele odzyskania i obrony zagrożonej w 1920 r. niepodległości kraju.

Podczas II wojny światowej, jako Naczelny Wódz Polskich Sił Zbrojnych bezkompromisowo występował przeciwko porzuceniu Polski przez zwycięskich aliantów i oddaniu jej pod okupację sowiecką, za co został zdymisjonowany. Resztę życia spędził na emigracji, stając się symbolem niezłomnego i światłego Polaka.

Poniżej krótki materiał filmowy ze spotkania. Prezentujemy fragment dyskusji dotyczący udziału gen. Sosnkowskiego w kampanii polskiej 1939 r. Z żalem należy skonstatować, iż prowadzący dwukrotnie przerwał dr. Kirszakowi, gdy ten usiłował oddać głos sędziwemu już Andrzejowi Kolbowi, świadkowi historii, synowi Państwa Marii i Franciszka Kolbów, którzy ryzykując życiem przechowali gen. Sosnkowskiego, ppłk. Demla, inż. Scholza i kpr. Codello, w swoim gospodarstwie w miejscowości Dolina i bezpiecznie wyprawili w dalszą drogę przez grzbiet Gorganów na Węgry. Andrzej Kolb przy innej okazji wspominał, że już po wojnie generał dziękował im za uratowanie życia na łamach radia BBC.


Generał dywizji Adrian Carton de Wiart w rozmowie z generałem Kazimierzem Sosnkowskim, Naczelnym Wodzem Polskich Sił Zbrojnych. Zdjęcie wykonane najprawdopodobniej we wrześniu-październiku 1943 r. po zwolnieniu Carton de Wiart z niewoli włoskiej. Zbiory IWM.

Generał Kazimierz Sosnkowski, Naczelny Wódz Sił Zbrojnych RP, dekoruje kaprala Beniamina Kagana z plutonu dowodzenia, 1. polskiej niezależnej kompanii komandosów, Brązowym Krzyżem Zasługi z Mieczami. Obok gen. Władysław Anders. Zdjęcie wykonane na dziedzińcu dworca kolejowego Boiano, 9 kwietnia 1944 r. Zbiory IWM.

Dodaj komentarz