APEL O SPROSTOWANIE BŁĘDÓW NA TABLICY NA SUCHEJ POLANIE

Popierając internetowy apel Grupy Rekonstrukcji Historycznej Armii Krajowej „Murawa”, zwracamy się o sprostowanie błędów na tablicy na Suchej Polanie oraz wyraźne zaznaczenie na tablicy w Porębie, że zwycięzcą w bitwie 12 września 1944 r. była Armia Krajowa.

Oto treść informacji, którą właśnie otrzymaliśmy pocztą elektroniczną:

Jak informowaliśmy dokładnie pół roku temu, 11 września 2017 r., na naszej stronie WWW (zob. http://grh-ak-murawa.almalo.edu.pl/stacje-astronomiczna-na-lubomirze-spalili-niemcy-a-nie-armia-krajowa/), na Suchej Polanie istnieje tablica szlaku śladami żołnierzy AK z błędnym wpisem jakoby Stację Astronomiczną na Lubomirze spalili żołnierze Armii Krajowej w ramach akcji „Burza”. W przeddzień 76. rocznicy powstania Armii Krajowej postanowiliśmy ponownie odwiedzić Suchą Polanę w ramach zimowych ćwiczeń terenowych, będąc absolutnie przekonani, iż po naszej interwencji w Gminie Raciechowice, na tablicy pojawiło się stosowne sprostowanie.

Jakież było tymczasem nasze zdziwienie, gdy nie tylko, że na owej tablicy nic nie uległo zmianie i nadal tam pokutuje ów błędny wpis, to jeszcze z ogromnym żalem skonstatowaliśmy, iż na tablicy przy obelisku w Porębie – zresztą błędnie nazwanym „Pomnikiem pamięci partyzantów” (przecież znajduje się tam również tablica poświęcona m.in. żołnierzom września 1939 r.) – pośród ważnych wydarzeń wypisano „spalenie gminnych ksiąg” (bez informacji o jaką gminę chodzi), a nie ma informacji o mającej miejsce dzień wcześniej akcji odbicia „Prawdzica” (która stała się czynnikiem sprawczym powstania Rzeczypospolitej Raciechowickiej – największej, najlepiej zorganizowanej i najdłużej utrzymanej spośród innych republik partyzanckich), a do tego określono zwycięską bitwę 12 września 1944 r. jedynie mianem „Bitwy o Most Glichowski” (tak w oryginale, a przecież walki toczyły się owego dnia co najmniej w kilku różnych miejcach).

Dlaczego coś takiego zaistniało na tablicy w Porębie – pozostanie na zawsze tajemnicą anonimowych autorów tablicy. Zwracamy się więc z internetowym apelem o sprostowanie błędów na tablicy na Suchej Polanie oraz wyraźne zaznaczenie na tablicy w Porębie, że zwycięzcą w bitwie 12 września 1944 r. była Armia Krajowa.

Obok znajduje się link do artykułu ze strony GRH AK „Murawa” (jest też galeria zdjęć z przejścia z Poręby na Suchą Polanę).

Dodaj komentarz