Archiwum Dariusza Dyląga

Archiwum Dariusza Dyląga [dalej: ADD], sygn. VI.6201.3.2001, Wypożyczenie Muzeum AK w Krakowie dokumentów, fotografii i opracowań. Rewers Gł. Inwentaryzatora Muzeum AK, mgr Anny Radeckiej, Kraków 29 III 2001.

ADD, sygn. IV.4201.8.1994, List Zofii Horodyńskiej do Dariusza Dyląga, [Paryż] 13 VII 1994, p. 8.

ADD, sygn. III.3201.53a.1994, Zbiór Zofii Horodyńskiej. Zofia Horodyńska, awers, 1960.

ADD, sygn. III.3201.53b.1994, Zbiór Zofii Horodyńskiej. Zofia Horodyńska, rewers, 1960.

ADD, sygn. III.3201.54a.1994, Zbiór Zofii Horodyńskiej. Zofia Horodyńska, awers, Rzym 1944.

ADD, sygn. III.3201.54b.1994, Zbiór Zofii Horodyńskiej. Zofia Horodyńska, rewers, Rzym 1944.

ADD, sygn. III.2201.12a.1944, Zbiór Zofii Horodyńskiej. Pchor. Zbigniew Banach–Buk, por. Wincenty Horodyński–Kościesza, pchor. Zbigniew Konopka–Łosoś, ppor. Juliusz Oczko–Podkowa, awers, 1944.

ADD, sygn. III.2201.12b.1944, Zbiór Zofii Horodyńskiej. Pchor. Zbigniew Banach–Buk, por. Wincenty Horodyński–Kościesza, pchor. Zbigniew Konopka–Łosoś, ppor. Juliusz Oczko–Podkowa, rewers, 1944.

ADD, sygn. III.2201.13a.1944, Zbiór Zofii Horodyńskiej. Por. Wincenty Horodyński–Kościesza, por. Antoni Węgrzyn–Ostroga, pchor. Zbigniew Banach–Buk, awers, 1944.

ADD, sygn. III.2201.13b.1944, Zbiór Zofii Horodyńskiej. Por. Wincenty Horodyński–Kościesza, por. Antoni Węgrzyn–Ostroga, pchor. Zbigniew Banach–Buk, rewers, 1944.

ADD, sygn. III.2201.14a.1944,  Zbiór Zofii Horodyńskiej. Uroczystość 3 września 1944 r. 2. od lewej: por. Wincenty Horodyński–Kościesza, 5. od lewej: pchor. Konrad Kozłowski–Mitmar, awers, Sucha Polana 3 IX 1944.

ADD, sygn. III.2201.14b.1944,  Zbiór Zofii Horodyńskiej. Uroczystość 3 września 1944 r. 2. od lewej: por. Wincenty Horodyński–Kościesza, 5. od lewej: pchor. Konrad Kozłowski–Mitmar, rewers, Sucha Polana 3 IX 1944.

ADD, sygn. III.2201.15a.1944, Zbiór Zofii Horodyńskiej. Por. Korfel–Lisowski, por. Antoni Węgrzyn–Ostroga, awers, 1944.

ADD, sygn. III.2201.15b.1944, Zbiór Zofii Horodyńskiej. Por. Korfel–Lisowski, por. Antoni Węgrzyn–Ostroga, rewers, 1944.

ADD, sygn. III.2201.16a.1944, Zbiór Zofii Horodyńskiej. Strz. Aleksander Łempicki–Junosza, awers, 1944.

ADD, sygn. III.2201.16b.1944, Zbiór Zofii Horodyńskiej. Strz. Aleksander Łempicki–Junosza, rewers, 1944.

ADD, sygn. V.5201.33a.1997, Zaproszenie na Sympozjum Historyczne. 30. rocznica powstania Koła Przewodników Beskidzkich i Terenowych im. dra Tadeusza Prus–Wiśniowskiego w Myślenicach 1967-1997, awers, Myślenice 14 VI 1997.

ADD, sygn. V.5201.33b.1997, Zaproszenie na Sympozjum Historyczne. 30. rocznica powstania Koła Przewodników Beskidzkich i Terenowych im. dra Tadeusza Prus–Wiśniowskiego w Myślenicach 1967-1997, rewers, Myślenice 14 VI 1997.

Ciąg dalszy wkrótce…