Galerie

Polskich akcentów na stałych wystawach Imperial War Muzeum wypatrując…

Londyńskie muzeum historii wojskowości zostało założone w roku 1917 dla upamiętnienia poległych w czasie Wielkiej Wojny. Otwarcia w 1920 roku dokonał król Jerzy V. Mieściło się wtedy w budynku Kryształowego Pałacu, który spłonął w 1936 roku. Siedzibę przeniesiono na Lambeth Road w Southwark do budynku pełniącego pierwotnie funkcję szpitala psychiatrycznego, znanego jako „Bedlam”. Kolekcja muzeum …

Instytut Polski i Muzeum im. gen. Sikorskiego

Za stroną http://www.pism.co.uk/historia.htm: Instytut Historyczny im. gen. Sikorskiego formalnie powstał 2 maja 1945 roku, gdy podpisano umowę stanowiącą podstawę organizacji Instytutu. Na jej mocy Helena Sikorska, wdowa po generale Władysławie Sikorskim, przekazała na ręce dwunastu wybranych członków Komitetu Organizacyjnego pieczę nad pamiątkami po mężu. Zadaniem Komitetu było zapewnienie opieki nad tymi pamiątkami i zorganizowanie Instytutu, …

Dotknij historii. 80. rocznica wybuchu II wojny światowej w Wadowicach

Dotknij historii. 80. rocznica wybuchu II wojny światowej w Wadowicach. GRH AK „Murawa” przeprowadziła razem z kolegami z innych Grup krótkie warsztaty edukacyjne nt. uzbrojenia Wojska Polskiego w okresie II RP i kampanii 1939 r. Na wybranych przykładach zaprezentowaliśmy umundurowanie oraz uzbrojenie. Dziękujemy serdecznie Muzeum Zamkowemu PTTK w Dobczycach za wypożyczenie umundurowanego manekina, który zrobił …