Dyskusja wokół publikacji „Rok 1939 w dzienniku Hansa Franka” w opracowaniu Pawła Kosińskiego – Warszawa, 10 października 2019

Instytut Pamięci Narodowej zaprasza na dyskusję wokół opracowanej przez Pawła Kosińskiego publikacji Rok 1939 w dzienniku Hansa Franka.

Udział wezmą:

  • dr Paweł Kosiński – redaktor naukowy, Biuro Badań Historycznych IPN
  • prof. dr hab. Marek Kornat – Instytut Historii PAN
  • dr Marcin Przegiętka – Biuro Badań Historycznych IPN
  • Ryszard Turczyn – tłumacz

Prowadzenie: dr Jędrzej Lipski

Dyskusja odbędzie się 10 października 2019 (czwartek), ogodz. 17.30, w Centrum Edukacyjnym IPN im. Janusza Kurtyki „Przystanek Historia” (ul. Marszałkowska 21/25, Warszawa).

Zapraszamy do oglądania transmisji na kanale IPNtv:

12 października 1939 r., czyli wkrótce po zakończeniu kampanii w Polsce, Hans Frank stanął na czele Generalnego Gubernatorstwa, obejmującego ziemie polskie niewcielone do III Rzeszy. Zakres sprawowanej przez niego władzy był tak szeroki, że koledzy nazywali go królem Polski. Jako gubernator generalny Frank należał do głównych współautorów i realizatorów niemieckiej polityki eksterminacyjnej. Był odpowiedzialny za masowe zbrodnie, brutalną eksploatację gospodarczą oraz grabież i niszczenie dzieł sztuki w GG.

Próżności Franka zawdzięczamy powstanie niepowtarzalnego źródła historycznego – dziennika urzędowego gubernatora generalnego, prowadzonego od 25 października 1939 do 3 kwietnia 1945 r. 18 sierpnia 1942 r. napisał o swoim dzienniku: „Ten jedyny w swoim rodzaju dokument pracy będzie po wsze czasy świadectwem, z jaką powagą przystąpiłem do powierzonego mi zadania oraz z jaką gorliwością wypełniali swe zadania wszyscy moi cenni współpracownicy”. W maju 1945 r. Frank, po aresztowaniu przez wywiad wojskowy USA, dobrowolnie oddał dziennik, który później, w procesie norymberskim, miał duże znaczenie jako materiał dowodowy.

W niniejszej publikacji znalazły się zapisy z ostatnich miesięcy 1939 r., okresu, w którym kształtowały się struktury niemieckiej władzy okupacyjnej i zręby niemieckiej polityki okupacyjnej. Jest to komplet 33 dokumentów z pierwszego tomu diariusza czynności gubernatora generalnego oraz trzy dokumenty z pierwszego tomu protokołów

Dodaj komentarz