Nasz Prezes na konferencji SLOVENSKO A PRVÁ SVETOVÁ VOJNA

Oto program konferencji, która odbywa się w Państwowej Bibliotece Naukowej w Koszycach na Słowacji:
22. FEBRUÁR 2018 (štvrtok)
09:00 – 09:30
Registrácia účastníkov konferencie
09:30 – 09:40
Otvorenie konferencie
09:40 – 11:00
Prvý blok prednášok
Radoslav TURIK
Michalovčania na frontoch I. svetovej vojny
Matúš BURDA
Každodennosť vojaka na východnom fronte
Andrzej OLEJKO
Druhá zimná bitka v Karpatoch a okolnosti pádu pevnosti Przemyśl
Martin BAČA – Lukáš RYBÁR
Cintorín v Turanoch nad Ondavou a perspektívy archeologického výskumu cintorínov z prvej svetovej vojny
Marek STOSZEK
Turistika v slovensko-poľskom pohraničí po stopách vojnových cintorínov z I. svetovej vojny
11:00 – 11:15
Prestávka
11:15 – 12:30
Druhý blok prednášok
Tomasz WOZNY
Konieczna – Zborov: Prielom obrany rakúsko-uhorského III. zboru v marci 1915
Jana ZAŤKOVÁ
Boje na území východného Slovenska vo svetle situačných hlásení
Boguslaw GLÓD
10. divízia kavalérie gen. Kellera v Nízkych Beskydách
Bojan RADOVANOVIĆ
Juhoslovanská kaplnka – kostnica obetí I. svetovej vojny na mestskom cintoríne v Trenčíne
12:30 – 14:00
Obed pre pozvaných účastníkov konferencie
14:00 – 15:30
Tretí blok prednášok
Vladimír SEGEŠ
Interpretácia Veľkej vojny zdola (príbeh vojaka a legionára)
Pavel MIČIANIK
Slovenský vojak v rakúsko-uhorskej armáde
Juraj ČERVENKA
Letci K. u. k. Luftfahrtruppen z Bratislavy a ich ohlas v rodnom meste
Jurij FATULA
Rakúsko-uhorský 85. peší pluk (slovenský aspekt)
Béla BARTÓK
Gazdovia pre gazdov (Hospodársky spolok Šarišskej župy a obnova karpatských dedín)
15:30 – 15:45
Prestávka
15:45 – 17:00
Štvrtý blok prednášok
Viktor SZABÓ
Obyvatelia Spiša vo Veľkej vojne na stránkach regionálnej dobovej tlače
Michal ROZENBERG
“Bratislava prijala nás chladne a nepriateľsky” – otázka hlavného (centrálneho) mesta Slovenska na sklonku I. svetovej vojny
Jozef KRUPA
Najsevernejšia župa Uhorska v rokoch Veľkej vojny
Ferdinand VRÁBEL
1918 – Záver Veľkej vojny a prevrat na Slovensku v zrkadle dokumentov Prešporskej župy
17:00 – 18:30
Raut pre pozvaných hostí
23. FEBRUÁR 2018 (piatok)
09:00 – 09:30
Registrácia účastníkov konferencie
09:30 – 10:45
Piaty blok prednášok
Jaroslav VENCÁLEK
Vízia slovenského pamätníka obetiam I. svetovej vojny
Jan PETŘÍK – Jakub TĚSNOHLÍDEK
Poľné opevnenia rakúsko-uhorskej a ruskej armády zo zimy 1914/1915 (príklady zo severovýchodného Slovenska)
János RÓZSAFI
November 1914: ťažké boje, ťažké straty
Róbert TAKÁCS
Výskumy na horskom chrbte Weretyszów
10:45 – 11:00
Prestávka
11:00 – 12:30
Šiesty blok prednášok
Peter PAVLÍK
K niektorým otázkam Kragujevskej vzbury
Anna ŠIMKULIČOVÁ
Iloncsi – z denníka grófky Ilony Andrássyovej, alebo spomienky vojnovej vdovy
Eleonóra BLAŠKOVÁ
Mlčia múzy, keď rinčia zbrane? Herci košických divadelných spoločností v 1. svetovej vojne.
Norbert STENCINGER
Poľný duchovný na bojisku – denník Sándora Mándokiho
Martin DROBŇÁK
Bojisko I. svetovej vojny na severovýchodnom Slovensku, ako produkt cestovného ruchu
12:30
Záver konferencie
13:00 – 14:00
Obed pre pozvaných účastníkov konferencie

Dodaj komentarz