IV Myślenickie Spotkania z Historią – tablica „Buków” i „Sępów” oraz ppor. „Odwet”

W ramach IV Myślenickich Spotkań z Historią, w tym roku tematycznie związanych z 75. rocznicą zwycięskiej bitwy Myślenickiego Obwodu Armii Krajowej „Murawa” z 12 września 1944 r. w Beskidzie Myślenickim, odbyło się odsłonięcie tablicy upamiętniającej „Buki” i „Sępy” – dwie młodzieżowe antykomunistyczne grupy działające w ramach Tajnego Związku Harcerstwa Polskiego na terenie Myślenic w okresie …

50. rocznica śmierci Naczelnego Wodza gen. Kazimierza Sosnkowskiego

Dla upamiętnienia 50. rocznicy śmierci generała Oddział IPN w Krakowie organizuje 16 października 2019 r. na „Przystanku Historia” (ul. Dunajewskiego 8) spotkanie, zatytułowane „Uczciwość i upór. Gen. Kazimierz Sosnkowski​ – zapomniany żołnierz Niepodległej”. Początek o godz. 18:00. W dyskusji wezmą udział: prof. Mariusz Wołos (Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie) i dr Jerzy Kirszak (IPN …

Polskich akcentów na stałych wystawach Imperial War Muzeum wypatrując…

Londyńskie muzeum historii wojskowości zostało założone w roku 1917 dla upamiętnienia poległych w czasie Wielkiej Wojny. Otwarcia w 1920 roku dokonał król Jerzy V. Mieściło się wtedy w budynku Kryształowego Pałacu, który spłonął w 1936 roku. Siedzibę przeniesiono na Lambeth Road w Southwark do budynku pełniącego pierwotnie funkcję szpitala psychiatrycznego, znanego jako „Bedlam”. Kolekcja muzeum …

Dyskusja wokół publikacji „Rok 1939 w dzienniku Hansa Franka” w opracowaniu Pawła Kosińskiego – Warszawa, 10 października 2019

Instytut Pamięci Narodowej zaprasza na dyskusję wokół opracowanej przez Pawła Kosińskiego publikacji Rok 1939 w dzienniku Hansa Franka. Udział wezmą: dr Paweł Kosiński – redaktor naukowy, Biuro Badań Historycznych IPN prof. dr hab. Marek Kornat – Instytut Historii PAN dr Marcin Przegiętka – Biuro Badań Historycznych IPN Ryszard Turczyn – tłumacz Prowadzenie: dr Jędrzej Lipski …

Instytut Polski i Muzeum im. gen. Sikorskiego

Za stroną http://www.pism.co.uk/historia.htm: Instytut Historyczny im. gen. Sikorskiego formalnie powstał 2 maja 1945 roku, gdy podpisano umowę stanowiącą podstawę organizacji Instytutu. Na jej mocy Helena Sikorska, wdowa po generale Władysławie Sikorskim, przekazała na ręce dwunastu wybranych członków Komitetu Organizacyjnego pieczę nad pamiątkami po mężu. Zadaniem Komitetu było zapewnienie opieki nad tymi pamiątkami i zorganizowanie Instytutu, …