Spotkanie z żołnierzem Armii Krajowej i podziemia antykomunistycznego, kpt. Januszem Kamockim

Krótka relacja zdjęciowa ze spotkania w myślenickim Liceum z żołnierzem AK i podziemia antykomunistycznego, kpt. Januszem Kamockim. Proszę włączyć dźwięk… 🙂


Części niemieckiego lub sowieckiego umundurowania znajdujące się w powyższej relacji przedstawiają jedynie umundurowanie żołnierzy oddziałów partyzanckich Myślenickiego Obwodu Armii Krajowej „Murawa” zdobyte podczas akcji zbrojnych i nie odzwierciedlają poglądów członków GRH AK „Murawa”, ani nie mają charakteru propagującego jakiekolwiek treści rasistowskie, nazistowskie, komunistyczne oraz jakiekolwiek związane z III Rzeszą Niemiecką, Związkiem Sowieckim oraz innymi państwami o charakterze totalitarnym, a są jedynie sposobem popularyzowania historii.

Dodaj komentarz