Tajniki Myślenic – spotkanie z Andrzejem Boryczką

Myślenicki Ośrodek Kultury i Sportu oraz młodzież LO w Myślenicach uczestnicząca w projekcie MYŚLENICE MIASTO MŁODYCH zapraszają na Tajniki Myślenic – spotkanie z Andrzejem Boryczką, które odbędzie się 4 stycznia 2019 r., w piątek, o godz. 18:00, w Galerii MOKiS w Myślenicach, ul. Piłsudskiego 20. Spotkanie jest realizowane w ramach projektu „Myślenicka Młodzieżowa Mapa Miasta Miejsce Myślenice – moje miejsce w Małopolsce” w ramach programu „Równać Szanse” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, realizowanego przez Polską Fundację Dzieci i Młodzieży oraz Myślenickie Towarzystwo Kultury. Główne cele projektu to poznanie przez młodzież zasobów swojego środowiska lokalnego wraz ze wzmocnieniem tych zasobów, wykształcenie w młodych umiejętności zjednywania sobie innych, umiejętności komunikacyjnych oraz umiejętności współpracy zarówno z osobami indywidualnymi, jak i instytucjami. Pomysł na projekt bazuje na wyraźnie zadeklarowanej przez młodzież chęci zrobienia czegoś dla siebie, ale również dla innych. Działania w projekcie skupiają się wokół Myślenic jako miejsca, które chcemy ma zostać odkryte na nowo. W związku z tym powstanie alternatywna Młodzieżowa Mapa Miasta zawierająca wiadomości historyczne, przekazy i relacje ludzi. Będzie ona dostępna zarówno w formie strony internetowej, jak i klasycznej, papierowej. Oznaczenia miejsc pojawią się w realnej przestrzeni jako kody QR, odsyłające do strony www. W ramach projektu przewidziane jest także przygotowanie wystawy o charakterze site specific, stworzenie przez młodzież własnej oferty kinowej i plenerowego Miasta Młodych, zorganizowanie realizacji filmowych oraz trzech wyjazdów.

Dodaj komentarz