Zdrój burkucki dawniej i dzisiaj

Serdecznie zapraszamy do Centrum Kultury Polskiej i Dialogu Europejskiego w Iwano-Frankiwśku (dawnym Stanisławowie), na ul. Siczowych Strzelców 56, w czwartek 6 czerwca 2019 r., ok. godz. 18:00, na prelekcję dr. Dariusza Dyląga zatytułowaną Zdrój burkucki dawniej i dzisiaj. Na początek będzie o historii polskiej balneologii w Rzeczypospolitej Obojga Narodów i w Królestwie Galicji i Lodomerii, następnie krótki przegląd zdrojowisk z obszaru południowo-wschodniego II Rzeczypospolitej, całkiem sporo archiwalnych fotografii z samego Burkutu, ale też z Hryniawy czy Czywczyna i Hnitessy, no i jak to wszystko wygląda obecnie…

Dodaj komentarz